VW Poznań

Z przyjemnością informujemy iż zakończyliśmy proces wdrażania systemów klimatyzacji precyzyjnej w dwóch nowo powstałych serwerowniach firmy VW w Poznaniu. W obiekcie zainstalowano po dwa układy urządzeń opartych na typoszeregu TREF oraz JREFR.
Serwerownia 2×30 kW, serwerownia zapasowa 2×19 kW