ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Hi-Ref jest najmłodszym członkiem grupy Galletti, Działalność rozpoczęła w 2001 roku. W styczniu roku 2007 przeniosła się do nowej siedziby o powierzchni 8.000 m2. Firma Hi-Ref zlokalizowana jest w miejscowości Tribano k/Padwy, położonego w obszarze Veneto słynącego z tradycji przemysłu chłodniczego. W grupie Galletti aktualnie HiRef wykazuje największy dynamizm rozwoju.

Firma bazuje na wysoce wyspecjalizowanej i dynamicznej grupie fachowców tworzących Dział Badań i Rozwoju. Inżynierowie zatrudnieni w dziale badawczym stymuluje rozwój najnowocześniejszych niezawodnych i przyjaznych środowisku systemów klimatyzacyjnych. Dodatkowo powyższe działania są wspierane przez bliską współpracę z pracownikami naukowo-badawczymi z Uniwersytetu w Padwie.

Firma oferuje szeroką gamę urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz prowadzi produkcję agregatów wody lodowej i innych urządzeń klimatyzacyjnych na specjalne zamówienia i nietypowymi rozwiązaniami.

Typoszereg urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Hi-Ref składa się z 5-ciu typów urządzeń oferując 60 różnych wielkości.

Firma Hi-Ref podczas procesu projektowania urządzeń CRAC kierowała się następującymi celami:

  • osiągnięcie najwyższej niezawodności urządzeń,
  • osiągnięcie najwyższej efektywność energetycznej,
  • najmniejszych wymiarów,
  • najniższego poziom hałasu.

Większość urządzeń w warunkach nominalnych pracuje bez wykroplenia ich współczynnik SHR posiada możliwe najwyższą wartość 1.

Oprócz walorów technicznych klimatyzatory Hiref charakteryzuje estetyczny wygląd z zaokrąglonymi krawędziami, innowacyjny grafitowy kolor.

Powyższe składowe stanowią nowy wysoki standard jakości  w sektorze klimatyzatorów precyzyjnych. Firma Hi-Ref bazując na podzespołach renomowanych producentów uzyskała wysoką efektywność i niezawodność swoich produktów. Stosuje w nich ultranowoczesne podzespoły. Jednym z nich jest elektroniczny zawór rozprężny, opatentowany przez Hi-Ref, który umożliwia modulację wydajności pozwalającą na obniżenie temperatury skraplania. Drugą cechą szczególną są wentylatory promieniowe z łopatkami zakrzywionymi do tyłu i silnikami prądu stałego z elektronicznym, bezszczotkowym komutatorem zasilanym napięciem zmiennym. Powyższe technologie pozwalają na dużą redukcję zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi technologiami (nawet od 50%).

Klimatyzatory precyzyjne Hi-Ref są wyposażone w nowoczesne sterowniki mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD z wyświetlaczem graficznym. Oprogramowanie sterowników jest napisane przez programistów Hi-Ref.

Zastosowane sterowniki dają możliwość połączenia razem do 8 urządzeń, tworząc lokalną sieć LAN pozwalającą, dla wielu różnych opcji, na zestawienie czasów działania w automatycznej funkcji „stand by” i powtarzającym się cyklu.

Urządzenia Hi-Ref charakteryzują się łatwością obsługi serwisowej. W tym celu wszystkie główne elementy są umieszczone w przedniej części urządzenia. Panel elektroniczny, sprężarka, wentylatory, nawilżacz, nagrzewnica elektryczna i filtry są łatwo dostępne po otwarciu drzwi frontowych. Ułatwia to szybką i bezpieczną interwencję serwisową bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia.

Produkty Hi-Ref reprezentują najwyższy poziom techniczny. Są oszczędne energetycznie i przyjazne środowisku.