ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Klimatyzacja precyzjna

Typoszereg urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Hi-Ref składa się z 5-ciu typów urządzeń oferując 60 różnych wielkości w zakresie wydajności od 6 kW do 122,6 dla wersji na bezpośrednie odparowaniem oraz od 6 kW do 236,1 kW dla wersji s chłodnicą wodną.

Nowa seria klimatyzatorów precyzyjnych AIREF typu „Close Control” jest zaprojektowana, aby zagwarantować i utrzymać wszystkie wymagane parametry powietrza. Urządzenia te stanowią doskonałą odpowiedź na wysokie wymagania techniczne różnych zadań technologicznych (serwerownie, centrale telekomunikacyjne, sterownie,  itp.).
Estetyczny wygląd z zaokrąglonymi krawędziami, innowacyjny grafitowy kolor i doskonałe osiągi serii AIREF stanowią nowy wysoki standard jakości  w sektorze klimatyzatorów precyzyjnych.
Najwyższa efektywność energetyczna, najmniejsze wymiary i najniższy poziom hałasu były celami HiRefu’u w trakcie projektowania nowej serii urządzeń do klimatyzacji precyzyjnej, przeznaczonych do pracy 24h/dobę,  365 dni w roku. 
Znakomitą efektywność i niezawodność urządzeń serii AIREF uzyskano poprzez zastosowanie w nich ultranowoczesnych podzespołów.  Jednym z nich jest elektroniczny zawór rozprężny, opatentowany przez Hiref, który umożliwia modulację wydajności pozwalającą na obniżenie temperatury skraplania. Drugą cechą szczególną są wentylatory promieniowe z łopatkami zakrzywionymi do tyłu i silnikami prądu stałego z elektronicznym, bezszczotkowym komutatorem zasilanym napięciem zmiennym. Ta nowa technologia pozwala na dużą redukcję zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi technologiami nawet od 50%. Klimatyzatory precyzyjne z serii AIREF są wyposażone w nowoczesne sterowniki mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD w wersji Basic lub wersji Advanced z wyświetlaczem graficznym. Zastosowane sterowniki dają możliwość połączenia razem do 8 urządzeń, tworząc lokalną sieć LAN pozwalającą, dla wielu różnych opcji, na zestawienie czasów działania w automatycznej funkcji „stand by” i powtarzającym się cyklu.
Urządzenia AIREF charakteryzują się łatwością obsługi serwisowej. W tym celu wszystkie główne elementy są umieszczone w przedniej części urządzenia. Panel elektroniczny, sprężarka, wentylatory, nawilżacz, nagrzewnica elektryczna i filtry są łatwo dostępne po otwarciu drzwi frontowych. Ułatwia to szybką i bezpieczną interwencję serwisową.

Cechy prezentowanych urządzeń

Firma Hi-Ref podczas procesu projektowania urządzeń CRAC kierowała się następującymi celami:

  • osiągnięcie najwyższej niezawodności urządzeń,
  • osiągnięcie najwyższej efektywność energetycznej,
  • najmniejszych wymiarów,
  • najniższego poziom hałasu.

Większość urządzeń w warunkach nominalnych pracuje bez wykroplenia ich współczynnik SHR posiada możliwe najwyższą wartość 1.

Produkty Hi-Ref reprezentują najwyższy poziom techniczny. Są oszczędne energetycznie i przyjazne środowisku.