ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Agregaty seria TSX 45-350

TSX – zewnętrzne agregaty zimnej wody ze skraplaczem chłodzonym powietrzem o mocy chłodniczej 45-320kW, w wersji samo chłodzącej, pompa ciepła i Free-Cooling i 3 różnych wersjach wyciszenia.

Agregaty TSX współpracują z nowym ekologicznym czynnikiem R410A. Przyczyniło się to do znaczącego wzrostu współczynnika przenikania ciepła a co za tym idzie obniżenia spadków ciśnienia na wymiennikach, wzrostu efektywności i oszczędności energii.
Typoszereg TSX składa się z 18 modeli agregatów / pomp ciepła o wydajnościach z zakresu 40 do 350 kW. Biorąc pod uwagę dostępne wyposażenie opcjonalne i akcesoria do wyboru mamy ponad 150 modeli urządzeń co pozwoli dostosować urządzenie do potrzeb instalacji o różnym przeznaczeniu.

WERSJA

C – Samo chłodzenie

H – Rewersyjna pompa ciepła

F– Free Cooling

EFFICIENCY PACK

Możliwość realizacji wielu obiegów chłodniczych dla jednej wielkości agregatu pozwala na dostosowanie poziomów wydajności przy pełnym jak i częściowym obciążeniu:

Efficiency pack 1 : 2 obiegi / 2 sprężarki

Zaprojektowane aby otrzymać najwyższą efektywność przy pracy z pełnym obciążeniem (EER i COP)

Efficiency pack 2: 1 obieg / 2 sprężarki

Zaprojektowane aby otrzymać najwyższą efektywność przy pracy z częściowym obciążeniem (wartość ESEER  ponad 4 !!!)

Efficiency pack 4 : 2 obiegi / 4 sprężarki

Przy takim rozwiązaniu technicznym mamy 4 stopnie regulacji  wydajności dzięki którym wydajność agregatu dostosowuje się dokładnie do rzeczywistego obciążenia.

WYKONANIE AKUSTYCZNE

S  STANDARD

L  CICHE

Q    SUPER CICHE

ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Wszystkie modele wyposażone są w elektroniczny zawór rozprężny w standardzie aby zachować wysoką efektywność pracy w różnych warunkach pracy. Komponent jest w stanie dostosować pracę urządzenia w nawiązaniu do rzeczywistych warunków pracy, utrzymując efektywność na wysokim poziomie. W przypadku wystąpienia nagłych zmian w obciążeniu cieplnym w układzie ze standardowym zaworem rozprężnym występuje opóźnienie w zadziałaniu zaworu 2-3 minuty zanim osiągnięty zostanie stan równowagi.
W przypadku wyboru sprężarek on/off:
- Nastawa siłownika zaworu jest zbliżona do punktu równowagi
- Przy małej regulacji zawór szybko osiąga optymalną pozycję otwarcia
-  Zawór jest aktywną częścią systemu w obiegu chłodniczym
- Okres przejściowy ulega znacznemu skróceniu
-  System pracuje znacznie efektywniej w trybie pracy ciągłej co przekłada się na współczynnik EER

MODUŁ HYDRAULICZNY

Kompletny moduł hydrauliczny może zostać fabrycznie zintegrowany z urządzeniem nie zmieniając jego wymiarów

Do wyboru mamy pompy:
-  1 pompa standardowa lub o podwyższonej wysokości podnoszenia.
-  Układ 2 pomp: 1 pompa aktywna a 2 pompa rezerwowa. (standard lub o podwyższonej wysokości podnoszenia)
-  Układ 2 pomp: jednoczesna praca 2 pomp. (standard lub o podwyższonej wysokości podnoszenia)

W przypadku działania urządzenia z częściowym obciążeniem pompa przechodzi w stan pracy oszczędnej redukując wartość przepływającej wody do 1/3 wartości nominalnej, jednocześnie redukując koszty pompowania o 30%.

Pobierz broszurę w pdf