ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Agregaty seria TSX 360-1220

Typoszereg agregatów wody lodowej i pompy ciepła z serii TSX składa się z 14 modeli o wydajnościach 360 do 1 212 kW. Każdy agregat z serii składa się z 2 lub 4 obiegów chłodniczych

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ PRZY CZĘŚCIOWYM OBCIĄŻENIU

Ilość sprężarek zależy od modelu, – 2 do 3 sprężarki na obieg chłodniczy co zwiększa ilość stopni regulacji . Duża ilość sprężarek powoduje, że urządzenie dostosowuje wydajność do realnego obciążenia. ma to szczególne znaczenie przy pracy w warunkach częściowego obciążenia. Układ sterowania mikroprocesorowego zarządza automatycznie podziałem pracy sprężarek co przyczynia się do wydłużenia ich żywotności. Przy pracy w warunkach częściowego obciążenia, sprężarki pracują z przewymiarowanym wymiennikiem co powoduje, że charakterystyka obiegu termodynamicznego jest lepsza.  W standardowym wyposażeniem są elektroniczne zawory rozprężne .

WYKONANIE AKUSTYCZNE

Standard  S
Ciche  L

KOMUNIKACJA

Przy zastosowaniu Mikroprocesorowego sterowania zawansowanego możliwe są natępujące warianty.
-  realizacja sieć LAN ;
-  GSM  – odczyt i ustawienie parametrów przez sieć GSM;
-  WEB  - odczyt i ustawianie parametrów pracy przez komputer PC mający dostęp do adresu IP  urządzenia
-  Karta komunikacyjna z protokołami:  Carel / Modus / Lonworks / Trend
-  HIWEB hardware karta Ethernetowa dla protokołów: Bacnet/SNMP

WERSJE

-  Samo chłodzenie
-  z Free-Coolingiem
-  Pompa ciepła do 620 kW

MODUŁ HYDRAULICZNY

Zintegrowane moduły hydrauliczne
-  1 pompa standardowa lub o podwyższonej wysokości podnoszenia.
-  Układ 2 pomp: 1 pompa aktywna a 2 pompa rezerwowa. (standard lub o podwyższonej wysokości podnoszenia)
-  Układ 2 pomp: jednoczesna praca 2 pomp. (standard lub o podwyższonej wysokości podnoszenia)

Pobierz broszurę w pdf