ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Seria HTS

Klimatyzatory telekomunikacyjne typu Split w wersji ściennej i sufitowej z wymiennikiem na bezpośrednim odparowaniem seria HTS o zakresie wydajności od 2,7 do 14,25 kW

 • Awaryjne chłodzenie 24 V dc lub 48 V dc
 • Elektroniczny zawór rozprężny
 • Nagrzewnica elektryczna
 • Modulowana przepustnica Free-Coolingu
 • Wbudowany w system sterowania dla urządzeń chłodzonych powietrzem (regulator obrotów wentylatorów skraplacza) z dedykowanym bezpiecznikiem praca do -20oC
 • Lamelki wymiennika pokryte Epoxydem lub wersja lameli
 • Panel zdalnego sterowania PGD
 • Programowalny mikroprocesorowy układ sterowania
 • Wentylator typu EC po stornie parowacza
 • Karta typu RS z protokołem Carel, Modus, Lonworks, Trend
 • Karty Ethernet z protokołem Bacnet, SNMP
 • Oprogramowanie HIWEB
 • Modem GSM komunikacja SMS
 • Połączeni w sieć do 8 jednostek
 • Ekran dotykowy z graficznym wyświetlaczem

Pobierz broszurę w formacie PDF