ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Klimatyzacja prezyzyjna "high density"

Wszędzie tam gdzie obciążenie na szafę sprzętową przekracza 6 kW tradycyjne systemy klimatyzacji precyzyjnej nie zdają egzaminu. W technologii High Density niezmierne ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości schłodzonego powietrza na każdą wysokość U szafy sprzętowej. Rozwiązanie HiRef HRC oraz FCDR  zapewnia równomierny rozkład temperatury na każdej wysokości U przy minimalnym zużyci energii elektrycznej. Typoszereg HRC oraz FCDR charakteryzuje sie jednymi z najwyższych współczynników EER

W typoszeregu HRC wyróżniam trzy typoszeregi

- HRCC systemy na wodę lodową 4 wielkości

- NRCD systemy na bezpośrednie odparowanie ze zdalnymi skraplaczami chłodzonymi powietrzem 4 wielkości

- NRCV systemy na bezpośrednim odparowaniu z agregatami skraplającymi chłodzonymi powietrzem 3 wielkości

Natomiast w typoszeregu FCDR wyróżniamy 8 wielkości pokrywających zakres wydajności od 30 do 260 kW

Podkategorie

  • Seria HRC
  • Seria FCDR