ul. Fredry 2
30-605 Kraków
+48 12 262-93-43
+48 12 353-51-73

Stosowane obecnie nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne,  wykorzystujące coraz bardziej wyrafinowane systemy automatyki, mechaniki  oraz ekologiczne czynniki chłodnicze, mogą działać bezawaryjnie jedynie, gdy podlegają systematycznemu nadzorowi a także obsłudze technicznej.

Personel firmy KMK KLIMA posiada wymagane uprawnienia oraz niezbędne certyfikaty wydane przez fimrę HiRef dopuszczające do obsługi i dokonywania napraw urządzeń. Stale podnosimy kwalifikacje swoje i naszych pracowników.

Serwis firmy KMK Klima prowadzi kompleksową  i stałą  obsługę systemów  HiRef pracujących w pomieszczeniach technicznych wysokiego ryzyka, takich jak Serwerownie, pomieszczenia UPS, pomieszczenia Laboratoryjne itp.
Serwis KMK KLIMA świadczy poniższe usługi :

  • Stały nadzór nad prawidłowością działania instalacji z gwarantowanymi umową czasami reakcji na zgłoszenie awarii oraz usunięcie usterki.
  • Bieżąca konserwacja urządzeń i elementów instalacji.
  • Bieżące usuwanie powstałych uszkodzeń w urządzeniach.
  • Kompleksowa obsługa serwisowa chłodzenia pomieszczeń technicznych.

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz elastyczna organizacja czasu pracy pozwalają na szybkie i skuteczne działanie serwisu.
Kontakt z autoryzowanym serwisem HiRef w Polsce

KMK Klima s.c.
ul. Lipińskiego 13
30-718 Kraków
tel./fax.: 012 262 93 43
mobile: 795 572 834, 795 451 193
e-mail: biuro@kmkklima.pl